طرح هستی

شانه

1200

تراکم

3600

تعداد رنگ

10

سایز

1.5*1, 1.5*2, 1*1, 2.25*1, 2*3, 3*2.5, 3*4, 4*3.5

به بالای صفحه بردن